Her er vi
Oversiktskart Uvdal
 
Uvdalsvegen 1150
3632 UVDAL
PrintELSIKKERHET
12. juli 2001

 

Visste du at det er du som eier/bruker av elektriske installasjoner og utstyr som er ansvarlig for at alt er i forskriftsmessig stand ?

 

Everket har intet ansvar for ditt anlegg, men vi er pålagt å føre kontroll med et utvalg av anleggene i vårt område hvert år. Denne tjenesten er til for deg; og den er GRATIS!

 

Enkle ting du kan utføre selv:

 • Sjekk at alle sikringer er skikkelig skrudd til.
 • Er sikringer, koplingsbokser, støpsler eller brytere unormalt varme, kan det tyde på overbelastning. Ta kontakt med autorisert elektroinstallatør.
 • Har du har glemt å slå av komfyren etter bruk?
  Det finnes komfyrvakt å få kjøpt, og som automatisk kobler ut komfyren hvis DU har glemt det. Eldre mennesker kan få dekket omkostningene til utstyret - spør hjemmehjelptjenesten.
 • Slå av TV-apparatet med PÅ/AV knappen hver kveld.
 • Trekk ut støpsler til følsomt utstyr ved tordenvær. Følsomt utstyr er for eksempel Telefaks, TV, PC, og annet med elektroniske komponenter.

Det finnes overspenningsvern til å sette i stikkontakten,og det kan du gjøre selv. Dessuten monterer autorisert elektroinstallatør overspenningsvern som fast opplegg som verner hele installasjonen din.

 • Sjekk at du bare kjøper utstyr som er CE-merket. CE-merket betyr at produktet oppfyller sikkerhetskravene i EU-direktivene for elektrisk utstyr.

 Be om samsvarserklæring fra din elektroinstallatør!

For alle nye elektriske installasjoner eller endringer av eksisterende installasjoner, skal det utstedes en samsvarserklæring. Dette er din garanti fra elektroentreprenøren om at anlegget er i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav både når det gjelder prosjektering og utførelse.

Det skal være utarbeidet en dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med lover og forskrifter som underlag for en slik erklæring.

Du som eier av anlegget har plikt til å oppbevare samsvarserklæringen slik at den er tilgjengelig ved senere endringer av anlegget, ved overdragelse av eiendommen og ved det lokale eltilsyns senere besiktigelse av anlegget, helt til anlegget måtte bli fysisk fjernet.
Utførende elektroentreprenør har plikt til å oppbevare samsvarserklæringen og tilhørende dokumentasjon i minst 5 år etter at arbeidet er utført.

Har du ikke fått samsvarserklæring på arbeider utført i din installasjon etter 1.7.99? Be om å få den av den som utførte arbeidet!

Din garanti er å bruke autorisert elektroinstallatør- sjekk at installatøren

 • har autorisasjon
 • har den kompetanse som trengs for å utføre jobben
 • har fast kontoradresse
 • kan gi deg skriftlig tilbud på arbeid som skal utføres
 • kan oppgi referanser fra tidligere utførte oppdrag
 • melder de oppdrag som utføres til Det Lokale Elektrisitetstilsynet

I vårt konsesjonsområde har disse områdeautorisasjon:

AG-Elektro AS           tlf 32 74 33 66          Mobil 91 55 33 66  Link: AG-ELEKTRO

Uvdal El Service          tlf 32 74 33 18          Mobil 90 99 30 30 

I tillegg har mange firma tilleggsautorisasjon i vårt område, og er forhåndsgodkjent for å ta på oppdrag i vårt konsesjonsområde.

I Gule sider finner du mange andre firma som kan ta på oppdrag i vårt konsesjonsområde.

 Mere om elsikkerhet via Direktoratet for sikkerhet og beredskap på: http://www.dsb.no

ENØK:

Enkle ting du kan utføre selv:

 • Slå av TV-apparatet hver kveld.
 • Skift pakning på kraner som drypper.
 • Nattsenking på ovner i rom som ikke brukes natterstid.
 • Bruk sparepærer med innebygd fotocelle utendørs.

Vår samarbeidspartner Norsk Enøk og Energi deg kvalifiserte råd om det meste innen energisparing og alternativ energi!  Link: http://www.nee.no/

Tidligere var everkene forpliktet til å yte kundene service på ENØK. Dette ansvaret er nå overlatt til ENOVA i Trondheim, og ENOVA får også all pengestøm som du som kunde innbetaler til oss via din strømregning (0,3 øre/kWt).

ENOVA treffes på gratis grønt nr 800 49 003. Link: http://www.enova.no/