PrintInformasjon om reduksjon i nettleien 2008
14. februar 2008
Tilskudd til utjevning av overføringstariffer i distribusjonsnett for 2008
 
Etter de tildelingskriterier som gjelder for ordningen er A/L Uvdal Kraftforsyning berettiget til å motta kr 343 187,- fra Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) til utjevning av overøringstariffene i distribusjonsnettet i selskapets forsyningsområde for inneværende år.
A/L Uvdal Kraftforsyning har tatt hensyn til dette i gjeldende tariffer for 2008.
 
Everksjef
Øystein Hellerud
Sign.
 
Kundesenter

 
 
 

 

 
 
AKTUELT