PrintNy tjeneste - måleravlesning via SMS til 26166.
14. desember 2006
Registrering:
Først må du registrere ditt kundenummer og målernummer på den mobilen (mobilnummeret) du ønkser å benytte til avlesningstjenesten.  NB!  Du må bruke målernummeret som står på faktura/kalender, ikke det som står på måleren, dersom de ikke er like.
 
Send følgende medling til 26166:  ukfm start kundenummer målernummer
Du mottar følgende kvitteringsmelding som bekreftelse:  Du kan nå sende inn måleravlesning.
 
Sende måleravlesning:
Du må benytte den mobilen (mobilnummeret) som du har registrert deg med.  Sender du fra et annet nummer eller det er feil i meldingen, vil ikke meldingen identifiseres og du mottar en feilmelding.
 
Ta med mobilen til strømmåleren og send følgende melding til 26166:  ukfm målernummer målerstand
Du mottar en kvittering som bekrefter avlesning og forbruk siden siste avregning.
 
Flere målere:
Hvis du har flere målere, må du registrere disse før du kan sende inn målerstand.
 
Utmelding:
Send følgende melding til 26166: ukfm stopp kundenummer målernummer
 
Kostnader:
Å sende måleravlesning på SMS koster det samme som du betaler for å sende en vanlig tekstmelding. De meldingen du mottar fra oss betaler du ikke for. 
 
 
 
Kundesenter

 
 
 

 

 
 
AKTUELT