Her er vi
Oversiktskart Uvdal
 
Uvdalsvegen 1150
3632 UVDAL
PrintBygge/Endre
21. mars 2001

 

BYGGESTRØM:

Har du behov for byggestrøm ordner vi med det. Det er fint å få bestillingen så tidlig som mulig, dvs en ukes tid før du skal bruke byggestrømmen.

 

ØNSKER DU STRØM PÅ HYTTA?

I nye byggefelt blir prisen beregnet som et gjennomsnitt for feltet, og prisen blir som vanlig kjent på forhånd for deg som kunde. I spredt terreng må vi foreta en individuell vurdering. Da beregner vi for deg hva du skal betale. Ofte må du regne med kr 30.000 som en indikasjon, men det er STORE variasjoner i pris. Vi må vite hvor mange ampere inntak du skal ha, og hvor hytta ligger. Ytterligere opplysninger avklares når du tar kontakt med driftsingeniør Svendsen på telefon 32 74 50 04.

Tilknytning og bruk av vårt nett er regulsert av "Standard vilkår for tilknytning, nettleie og levering av elektrisk kraft". Denne kontrakt er utarbeidet mellom  vår medlemsorganisasjon EBL (Energibedriftenes landsforening) og Forbrukerrådet.

TURBOVARMERE:

Noen lurer på å installere turbovarmere i stedet for varmtvannsbereder. Turbovarmere varmer vannet i det samme som vannet forbrukes, og det trengs store effekter for å varme vannet fortløpende. Disse store effektene er ødeleggende for everkets spenningskvalitet, og vi priser slik installasjon deretter. Prisen er p.t. kr 1000 pr kW i anleggsbidrag. I tillegg kommer det fra oss som netteier krav til utkobling av andre effekter. Dessuten vil NVE's regler om anleggsbidrag komme til anvendelse.

Vi forventer at pris på effekt vil stige i Norge i framtiden. Du bør derfor sterkt vurdere om turbovarmer er hensiktsmessig for deg. Vi anbefaler deg en tradisjonell varmtvannsbereder.