Her er vi
Oversiktskart Uvdal
 
Uvdalsvegen 1150
3632 UVDAL
PrintHusk Måleravlesning (gammel)
3. april 2002
Måleravlesning
 Vi har nå satt i gang en ny kundeløsning.

Her kan du:
- Registrere
   måleravlesning
- Se strømforbruk
- Endre
   kundeopplysn.
- Se fakturaer mm. 

Klikk på Måleren over. Da kommer du til et bilde der du må skrive inn kundenummer og pinkode for å logge deg på kundesidene.
 
Kundesenter

 
 
 

 

 
 
AKTUELT