PrintEnergiutredning
24. desember 2004
Norges vassdrags og energidirektorat(NVE) har pålagt alle netteiere å lage en utredning over all energibruk innefor sin kommune. Denne utredningen skal inneholde statistiske tall og hvilke muligheter og begrensninger som er tilstede ved fremtidige utbyggninger innenfor kommunene.
 
Utredningen og protokollen for Nore og Uvdal kommune er laget i Acrobat Reader og kan lastes ned ved å trykke på linken under.
Energiutredning
 
Kundesenter

 
 
 

 

 
 
AKTUELT