Her er vi
Oversiktskart Uvdal
 
Uvdalsvegen 1150
3632 UVDAL
PrintHvem kan svare på hva ?
17. september 2007

Kraftsalg - tilbud, bestilling, kontrakter etc.:

Mai Reidun Nørstebø         32745002      mai-reidun.norstebo@uvdalkraft.no
 
Abonnement - regning, flytting, endring etc.:
 
Gro Bergan                            32745000      post@uvdalkraft.no
Mai Reidun Nørstebø          32745002      mai-reidun.norstebo@uvdalkraft.no
 
Andeler  - kjøp, overdragelse, innløsning etc.:
Arne Ottar Svendsen           32745004       arne-ottar.svendsen@uvdalkraft.no
 
Enøk  - råd og tips om energiøkonomisering:

Næringsliv: Norsk Enøk og Energi AS
Private: Enova     Tlf. 800 49 003
 
Linje og kabelnett - Anleggsbidrag:
 
Roar Moen                             32745006      roar.moen@uvdalkraft.no
Arne Ottar Svendsen            32745004      arne-ottar.svendsen@uvdalkraft.no
 
Eltilsynet - råd og tips om sikkerhet:
Frank Skarpås                       32745003      frank.skarpas@uvdalkraft.no
 
Byggestrøm - Bestilling:
 
Roar Moen                              32745006      roar.moen@uvdalkraft.no
Frode Pladsen                       32745000      frode.pladsen@uvdalkraft.no