Her er vi
Oversiktskart Uvdal
 
Uvdalsvegen 1150
3632 UVDAL
PrintSpotprisen
29. oktober 2004
Dagens Spotpris er Block 5, Systempris, dvs prisen nederst til høyre i tabellen
Grafen nedenfor viser Spotprisen de siste 30 dager, og forventet pris framover
 
Grafen nedenfor viser Spotprisen sammenlignet med fjoråret

Kilde: Nordpool