PrintVedr. strømstans i Uvdal 19-20.01 og 22.01
22. januar 2019

Vår leveranse av strøm via ekstern leverandør har den siste tiden hatt problemer med forsyningsnettet sitt.
Våre kunder har derfor blitt rammet av denne feilen.
De har fortsatt problemer med å finne eksakt hva som utløser denne feilen og de har informert oss om at dette kan skje igjen!

Vi kan ikke annet enn å beklage ulempen ovenfor våre kunder.
Vi har dessverre hatt problemer med sentralbordet vårt ved de aktuelle hendelsene. Det er nå ryddet opp i.

 
Kundesenter

 
 
 

 

 
 
AKTUELT