PrintStreik - El og It
20. oktober 2016
EL og IT Forbundet varsler en kraftig opptrapping av streiken i energisektoren mot KS Bedrift.
 
Hos oss i Uvdal kraftforsyning SA gjelder dette 3 organiserte energimontører i El og It.
 
Mer informasjon:
eller
 
 
Kundesenter

 
 
 

 

 
 
AKTUELT