PrintOm oss
18. mars 2014
 
 

Telefon E-post
Kons. daglig leder
Tilsyn/DLE:
Frank Skarpås
 
32 74 50 03/
416 00 003
Nett:
Leif Harald Johansen
32 74 50 05/
416 00 005
leif.harald.johansen@uvdalkraft.no
Fiber:
Terje Sønstebø   
32 74 50 09/
916 74 403
terje.sonstebo@uvdalkraft.no
Avdelingsleder:
Jorun Skriudalen
 
32 74 50 00/32 74 50 10
 
Avdelingsleder:
Anne Sønsterud
32 74 50 02 anne.sonsterud@uvdalkraft.no
Montørformann:
Odd Arild Grøtterud
416 00 008

Energimontør:
Peter N. Halsteinsgård
416 00 007

Energimontør:
Ola Grøtjorden
416 00 006

Energimontør:
Per Martin Grøtjorden
953 06 560

Renholder:
Lina Janciene
 

Lærlinger:
Dan Marcus Jensen
Knut Morten Solheim
 


                                                                    
 
Kundesenter

 
 
 

 

 
 
AKTUELT