PrintEKSTREMVÆRET NINA
10. januar 2015
Uværet kan berøre vårt konsesjonsområde. Dette særlig fra Hol grense til Kirkebygden Samvirklag.
Blir vi berørt iverksetter vi beredskapsplan.
 
Kundesenter

 
 
 

 

 
 
AKTUELT