PrintElsertfikater
2. mai 2013
Elserfikater ( Grønne sertfikater) er innføt i Norge fra 1. januar 2012.
Dette er en støtteordning for fornybar strøm, målet er å øke produsjon av denne.
 
Strømkundene finansierer ordningen gjennom at kraftleverandørerne legger elserfikatkostnaden inn i strømprisen.
 
Les mer: hhp://nve.no/kraftmarked/Elserfikater

Pris ( Uvdal kraftforsyning SA)
2013:0,75 øre inkl. mva
2012: 1,00 øre inkl.mva
 
Kundesenter

 
 
 

 

 
 
AKTUELT