Her er vi
Oversiktskart Uvdal
 
Uvdalsvegen 1150
3632 UVDAL
PrintHvem kan svare på hva?
9. april 2013
 
 
Område    Kontakt Telefon E-post
Abonnement
regning, flytting, endring, m.m
Jorun Skriudalen
32 74 50 00 post@uvdalkraft.no   
Medlem
kjøp, overdragelse, innløsning m.m.
Frank Skarpås  
32 74 50 04/
416 00 004
Byggestrøm
Leif Harald Johansen
32 74 50 05/
416 00 005
Eltilsynet
råd og tips om sikkerhet
Frank Skarpås 32 74 50 03/
416 00 003
Enøk
 
Norsk Enøk og Energi AS Enova:
800 49 003

Fiber    Terje Sønstebø        

32 74 50 09/
91 67 44 03

terje.sonstebo@uvdalkraft.no
Linje og kabelnett
Anleggsbidrag
Leif Harald Johansen
32 74 50 05 leif.harald.johansen@uvdalkraft.no
Regnskap/økonomi Anne Sønsterud 32 74 50 02 anne.sonsterud@uvdalkraft.no
 
 
 Vår postadresse: Uvdalsvegen 1150, 3632 UVDAL
 
 
 
 

 
 
Kundesenter

 
 
 

 

 
 
AKTUELT