Årsmøte

Årsmøte i Uvdal Kraftforsyning SA for driftsåret 2020 avholdes på Uvdal samfunnshus Tirsdag 29 juni 2021 kl 18.00 Årsmelding/regnskap og saksliste, sendes på e-post eller hentes i våre kontorlokaler av registrerte medlemmer. Pga. Covid19 er det påmelding: post@uvdalkraft.no post@uvdalkraft.no eller 32 74 50 00

Styret

Uvdal kraftforsyning