Strømbrudd

14: 10 Kunder som har vært omfattet av strømstans skal ha fått tilbake strømmen.

13:20 Fra Bakke til Dokkeberg, feil ikke funnet

Uvdal kraftforsyning