PrintEkstraordinært årsmøte
4. desember 2018
Det avholdes ekstraordinært årsmøte onsdag 19. desember 2018 kl 18:00 på Uvdal Herredshus.
Saksliste, fås ved henvendelse til oss.
Styret