Kontakt informasjon

Navn Telefon E-post
Kons. daglig leder, Tilsyn/DLE: Frank Skarpås 32 74 50 00/ 416 00 003 frank.skarpas@uvdalkraft.no
Nett: Leif Harald Johansen 32 74 50 00/ 416 00 005 leif.harald.johansen@uvdalkraft.no
Fiber: Terje Sønstebø 32 74 50 00/ 916 74 403 terje.sonstebo@uvdalkraft.no
Avdelingsleder: Anne Sønsterud 32 74 50 00 anne.sonsterud@uvdalkraft.no
Montørformann: Odd Arild Grøtterud 416 00 008
Energimontør: Peter N. Halsteinsgård 416 00 007
Energimontør: Ola Grøtjorden 416 00 006
Energimontør: Per Martin Grøtjorden 953 06 560
Energimontør: Dan Marcus Jensen 416 00 009
Lærlinger: Knut Morten S. Loftsgård
Renholder: Lina Janciene

Uvdal kraftforsyning